Ειδική εφαρμογή που καλύπτει την σχετική υποχρέωση ανάρτησης από τον φορέα των αποφάσεών του στο δι@ύγεια. Διεπικοινωνεί με οποιανδήποτε εφαρμογή της Alfaware έχει υποχρέωση ανάρτησης αποφάσεων (Οικονομική υπηρεσία, Γραφείο Προσωπικού κ.α.).

Τηρούνται κωδικοποιημένα αρχεία των συντακτών, υπογραφόντων και της μονάδας του φορέα. Επίσης τηρείται στην βάση δεδομένων ή στο σύστημα αρχείων (file system) του χειριστή, το αρχείο των προς ανάρτηση αποφάσεων καθώς και τα links αυτών που έχουν αναρτηθεί.

Η αναζήτηση γίνεται ως προς τα πεδία Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία έκδοσης, email, θέμα εγγράφου, είδος πράξης, μονάδα, τελικού υπογράφοντος.

Τα προς ανάρτηση έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται είτε ένα – ένα, είτε όλα μαζί με αναφορά της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και την κατάσταση αποστολής.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δικαιώματα χρήσης των χειριστών της πλατφόρμας Alfaware και επανενημερώνει όπου αυτό απαιτείται, ενώ έχει τη δυνατότητα να διασυνδεθεί και με λογισμικά τρίτων κατασκευαστών, μετά από σχετική συνεννόηση με την Alfaware.

Παρέχονται ενημερωτικές προβολές στην οθόνη και σε εκτυπωτή για την διευκόλυνση του χειριστή και ενημέρωση της διοίκησης, με φίλτρα και ταξινομήσεις σύμφωνα με τις παραπάνω αναζητήσεις.