Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες Προγράμματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης IKA

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πλήρες Αρχείο Εργαζομένων (Γενικά Στοιχεία, Στοιχεία Ασφαλιστικών Ταμείων, Προσωπικά Στοιχεία Α.Π.Δ., Στοιχεία Αποδοχών κλπ)
 • Αρχείο Μισθολογικών Περιόδων με Χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Ι.Κ.Α.
 • Αρχείο Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Ιστορικό Αρχείο Εξαγωγής Δισκετών Α.Π.Δ.
 • Αρχείο Διαχείρισης Στοιχείων Α.Π.Δ.

Το Πρόγραμμα έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Μπορούν να γίνουν Αναζητήσεις με πολλαπλά κριτήρια
 • Υπάρχει η δυνατότητα Ενημέρωσης του Αρχείου Διαχείρισης ΑΠΔ καθορίζοντας τις Μισθοδοτικές Περιόδους που επιθυμεί ο Χρήστης να εξαχθούν στο αρχείο που θα αποσταλεί στο ΙΚΑ
 • Διαχείριση των στοιχείων που έχουν προκύψει μετά την Ενημέρωση των Μισθοδοτικών Περιόδων
 • Υπάρχει η δυνατότητα Εξαγωγής Αρχείου σύμφωνα με τη σαφή Γραμμογράφηση που έχει ορίσει το ΙΚΑ και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα Οικονομικά Στοιχεία που προκύπτουν από τον Υπολογισμό της εκάστοτε Μισθοδοτικής Περιόδου συμπεριλαμβανομένων και κάποιων προσωπικών Στοιχείων των Εργαζομένων (π.χ. Κωδικό Πακέτου Κάλυψης, Κωδικός Ειδικότητας κλπ)
 • Δυνατότητα Αναίρεσης όλων των παραπάνω Υπολογισμών και Διαδικασιών Ενημερώσεων σε περίπτωση λάθους χειρισμού του εξουσιοδοτημένου Χρήστη
 • Δυνατότητα Εξαγωγής των Προβλεπόμενων Εκτυπώσεων που ακολουθούν το Αρχείο της ΑΠΔ σύμφωνα πάντα με τα Υποδείγματα που ορίζει το ΙΚΑ
 • Έκδοση πολλαπλών Στατιστικών Στοιχείων που αφορούν όλα τα στοιχεία που παρακολουθούνται και αποθηκεύονται στο Πρόγραμμα
 • Ορισμός Χρηστών και Δικαιωμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια των δεδομένων
 • Τηρείται ιστορικότητα μεταβολών για πλήρη παρακολούθηση του Προγράμματος
 • Δυνατότητα Λήψης και Αποκατάστασης Αντιγράφων Ασφαλείας