Περιληπτικός Πίνακας Μητρώου Δεσμεύσεων (.xls)

Μηνιαίο Δελτίο 2 για Δήμους (.xls)

Μηνιαίο Δελτίο 2 για ΝΠΔΔ Δήμων (.xls)

Μηνιαία Έκθεση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων (.xls)