Η εφαρμογή αφορά στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων (π.χ. Δρομολόγια – Συντήρηση – Καύσιμα – ΚΤΕΟ).

Χαρακτηριστικά εφαρμογής:

Η εφαρμογή του Γραφείου Κίνησης αφορά κυρίως στη διοικητική διαχείριση των Οχημάτων.

Συνδέεται με το οικονομικό διαχειριστικό σύστημα του Δήμου και συνδυάζει τα οικονομικά δεδομένα με την υφισταμένη εφαρμογή.

Παράγει εκτυπώσεις όπως Κινήσεις οχημάτων ανά μήνα, Καύσιμα ανά μήνα κλπ.

Ενημερώνει το χρήστη με εμφανιζόμενο μήνυμα για τις λήξεις των Ασφαλειών, ΚΤΕΟ, Κάρτες Καυσαερίων.

Ενημερώνει το χρήστη με κυλιόμενο μήνυμα για τελευταία νέα της εταιρείας.

Η όλη διαχείριση των Οχημάτων πραγματοποιείται μέσα από μία φόρμα για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά εφαρμογής:

Η εφαρμογή εγκαθίσταται με αυτόματο μηχανισμό Αρχικής Εγκατάστασης καθώς και αυτόματη διαχείριση ενημερώσεων της Βάσης Δεδομένων από την εφαρμογή.

Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης νέων εκδόσεων (updates) μέσω Internet.

Εύχρηστο κύκλωμα παραμετρικής διαχείρισης Εκτυπώσεων / Εντύπων με δυνατότητα δημιουργίας & ενσωμάτωσης αυτών στην εφαρμογή με τη χρήση των Crystal Report 11.

Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών σταθμών εργασίας (με shortcuts) από μία κεντρική εγκατάσταση της εφαρμογής στο server.

Tέλος, η εφαρμογή διαχειρίζεται back up και restore της Βάσης Δεδομένων.