Μαζί με την εγκύκλιο 5/9-4-2013 «Παροχή Οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013  ΚΥΑ», αναρτήθηκε στο https://aftodioikisi.ypes.gr/ νέο αρχείο pin5a_stochothesia_dimon_npdd.xls για την ενημέρωση του πίνακα ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.