Η ALFAWARE Πληροφορική Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων εφαρμογών, με 30ετή εμπειρία και έντονη παρουσία στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα στο χώρο των Ο.Τ.Α.

Η Εταιρία μας, διαθέτει σήμερα τη στελεχιακή διάρθρωση, την τεχνολογική υπεροχή και κυρίως τα προϊόντα, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει και να υλοποιεί σύνθετα έργα. Κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των εφαρμογών πληροφορικής για τους Ο.Τ.Α., παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει 60 και πλέον Δήμους και 150 περίπου ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εύχρηστες εφαρμογές μας.