Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών (κοινωνική απογραφή)

Η Εφαρμογή κοινωνικής απογραφής έχει στόχο της αφ’ ενός τη καταγραφή και αποτύπωση των ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και παρακολουθούνται από τις Κοινωνικές υπηρεσίες κι αφετέρου τη διαχείριση τους από τους κοινωνικούς λειτουργούς κι αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου.
Για τον κάθε εξυπηρετούμενο πολίτη/δημότη δημιουργείται μια «κοινωνική καρτέλα» η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση και παρακολούθηση, τόσο των εξυπηρετούμενων και των αιτημάτων τους, όσο και των ενεργειών που έγιναν, βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται να γίνουν από τους κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι για την συμπλήρωση, διαχείριση και σωστή παρακολούθηση της καρτέλας.
Στο πλαίσιο της δημιουργίας αναφορών και στατιστικών αναλύσεων το σύστημα δίνει τη δυνατότητα για μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσω ποσοτικών όσο και μέσω ποιοτικών μεθόδων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις), αλλά και βάσει δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν ένα εργαλείο για την αποτελεσματική αναγνώριση των απαιτήσεων και των αναγκών που διατυπώνονται ανά κοινωνική ομάδα και την ταχύτερη και πιο εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση των αιτημάτων των πολιτών.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής αναζήτησης μέσα από το σύνολο των δεδομένων και την απεικόνισή τους τόσο σε γραφήματα για στατιστική εποπτεία όσο και αναλυτικές αναφορές.

Η εφαρμογή παρακολουθεί τα αιτήματα κάθε εξυπηρετούμενου αλλά και τις ενέργειες διεκπεραίωσης τους από τους κοινωνικούς λειτουργούς παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.