Νέο Πρότυπο αρχείο xls για Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τον Π.Δ. 80/2016 (ΑΡΧΕΙΟ XLS)