Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων, Εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών της 30/1/2020 με Αρ.Πρωτ. 6968

Λήψη αρχείου XLSX: 2020-01-31_deltio_npdd_dhm2020