Διαχείριση – Πρωτοκόλληση Εγγράφων

  • Αυτόματη εισαγωγή εγγράφων μέσω scanner.
  • Διαχείριση / Αρχειοθέτηση / Εκτύπωση Ηλεκτρονικών Αρχείων.
  • Αποστολή των εγγράφων Πρωτοκόλλησης μέσω email.
  • Δυνατότητα εξαγωγής των Εκτυπώσεων σε μορφή xls, doc, pdf κλπ.
  • Διαχείριση και παρακολούθηση διεκπεραίωσης εγγράφων.
  • Δημιουργία αυτόματου backup / restore της βάσης δεδομένων μέσω της εφαρμογής.
  • Αυτόματοι έλεγχοι ορθότητας δεδομένων & διορθωτικά εργαλεία.
  • Έλεγχος μέσω Internet και Αυτόματη Αναβάθμιση εφαρμογής.
  • Αυτόματη Πρωτοκόλληση για Δημοτολόγιο & Μητρώο Αρρένων.
  • Δυνατότητα Πρωτοκόλλησης και από εφαρμογές εκτός της Alfaware.

Εγχειρίδιο Χρήσης | Προβολή Εγχειρίδιου Χρήσης | Demo Εφαρμογής