Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.

Λήψη αρχείου PDF: 20191119-eggr65270-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Λήψη αρχείου XLS: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019