Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261 της 22/2/2013 των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών με ΘΕΜΑ: <Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του <Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης> (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013> , προστέθηκε στην εφαρμογή στο κεντρικό μενού η επιλογή <9. Στοχοθεσία>.

Οδηγίες Χρήσης Στοχοθεσίας: Κατεβάστε εδώ
Κατεβάστε τον πίνακα 5Α. Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ.: pin5AstoxNPDD