Γενικά

new_releases Σφάλμα κατά την προσπάθεια ανοίγματος ενός αρχείου ACCDE/MDE που δημιουργήθηκε σε διαφορετική έκδοση της Access

Προϊόν του Office Πρόβλημα που παρουσιάστηκε Λύση
Office 2013 KB5002121 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002121
Office 2016 MSI KB5002112 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002112
Office 2016 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2019 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2021 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264

Microsoft Office (End of Life)

Release: 365Support: trueEnd of Life: falseRelease Date: 2015-09-22

Release: 2021Support: 2026-10-13End of Life: 2026-10-13Release Date: 2021-10-05

Release: 2019Support: 2023-10-10End of Life: 2025-10-14Release Date: 2018-09-24

Release: 2016Support: 2020-10-13End of Life: 2025-10-14Release Date: 2015-09-22

Release: 2013Support: 2018-04-10End of Life: 2023-04-11Release Date: 2014-02-25

Release: 2011-for-macSupport: 2017-10-10End of Life: 2017-10-10Release Date: 2013-01-29

Release: 2010Support: 2015-10-13End of Life: 2020-10-13Release Date: 2013-07-23

Release: 2008-for-macSupport: 2013-04-09End of Life: 2013-04-09Release Date: 2009-10-18

Release: 2007Support: 2012-10-09End of Life: 2017-10-10Release Date: 2011-10-25

Microsoft Windows (End of Life)

Release: 11-23h2-eSupport: 2026-11-10End of Life: 2026-11-10Release Date: 2023-10-31

Release: 11-23h2-wSupport: 2025-11-11End of Life: 2025-11-11Release Date: 2023-10-31

Release: 10-22h2Support: 2025-10-14End of Life: 2025-10-14Release Date: 2022-10-18

Release: 11-22h2-eSupport: 2025-10-14End of Life: 2025-10-14Release Date: 2022-09-20

Release: 11-22h2-wSupport: 2024-10-08End of Life: 2024-10-08Release Date: 2022-09-20

Release: 10-21h2-iot-ltsSupport: 2027-01-12End of Life: 2032-01-13Release Date: 2021-11-16

Release: 10-21h2-e-ltsSupport: 2027-01-12End of Life: 2027-01-12Release Date: 2021-11-16

Release: 10-21h2-eSupport: 2024-06-11End of Life: 2024-06-11Release Date: 2021-11-16

Release: 10-21h2-wSupport: 2023-06-13End of Life: 2023-06-13Release Date: 2021-11-16

Release: 11-21h2-eSupport: 2024-10-08End of Life: 2024-10-08Release Date: 2021-10-04

Release: 11-21h2-wSupport: 2023-10-10End of Life: 2023-10-10Release Date: 2021-10-04

Release: 10-21h1Support: 2022-12-13End of Life: 2022-12-13Release Date: 2021-05-18

Release: 10-20h2-eSupport: 2023-05-09End of Life: 2023-05-09Release Date: 2020-10-20

Release: 10-20h2-wSupport: 2022-05-10End of Life: 2022-05-10Release Date: 2020-10-20

Release: 10-2004Support: 2021-12-14End of Life: 2021-12-14Release Date: 2020-05-27

Release: 10-1909-eSupport: 2022-05-10End of Life: 2022-05-10Release Date: 2019-11-12

Release: 10-1909-wSupport: 2021-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2019-11-12

Release: 10-1903Support: 2020-12-08End of Life: 2020-12-08Release Date: 2019-08-29

Release: 10-1809-e-ltsSupport: 2024-01-09End of Life: 2029-01-09Release Date: 2018-11-13

Release: 10-1809-eSupport: 2021-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2018-11-13

Release: 10-1809-wSupport: 2020-11-10End of Life: 2020-11-10Release Date: 2018-11-13

Release: 10-1803-eSupport: 2020-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2018-04-30

Release: 10-1803-wSupport: 2019-11-12End of Life: 2020-05-11Release Date: 2018-04-30

Release: 10-1709-eSupport: 2020-10-13End of Life: 2020-10-13Release Date: 2017-10-17

Release: 10-1709-wSupport: 2019-04-09End of Life: 2019-04-09Release Date: 2017-10-17

Release: 10-1703-eSupport: 2019-10-08End of Life: 2019-10-08Release Date: 2017-04-11

Release: 10-1703-wSupport: 2018-10-09End of Life: 2018-10-09Release Date: 2017-04-11

Release: 10-1607-e-ltsSupport: 2021-10-12End of Life: 2026-10-13Release Date: 2016-08-02

Release: 10-1607-eSupport: 2019-04-09End of Life: 2019-04-09Release Date: 2016-08-02

Release: 10-1607-wSupport: 2018-04-10End of Life: 2018-04-10Release Date: 2016-08-02

Release: 10-1511Support: 2017-10-10End of Life: 2017-10-10Release Date: 2015-11-10

Release: 10-1507-e-ltsSupport: 2020-10-13End of Life: 2025-10-14Release Date: 2015-07-29

Release: 10-1507Support: 2017-05-09End of Life: 2017-05-09Release Date: 2015-07-29

Release: 8.1Support: 2018-01-09End of Life: 2023-01-10Release Date: 2013-11-13

Release: 8Support: 2016-01-12End of Life: 2016-01-12Release Date: 2012-10-30

Release: 7-sp1Support: 2015-01-13End of Life: 2020-01-14Release Date: 2011-02-22

Release: 6-sp2Support: 2012-04-10End of Life: 2017-04-11Release Date: 2009-04-29

Release: 5-sp3Support: 2009-04-14End of Life: 2014-04-08Release Date: 2008-04-21

Microsoft SQL Server (End of Life)

Release: 16.0Support: 2028-01-11End of Life: 2033-01-11Latest: 16.0.4125.3

Release: 15.0Support: 2025-01-07End of Life: 2030-01-08Latest: 15.0.4365.2

Release: 14.0Support: 2022-10-11End of Life: 2027-10-12Latest: 14.0.3465.1

Release: 13.0Support: 2021-07-13End of Life: 2026-07-14Latest: 13.0.6435.1

Release: 12.0Support: 2019-07-09End of Life: 2024-07-09Latest: 12.0.6449.1

Release: 11.0Support: 2017-07-11End of Life: 2022-07-12Latest: 11.0.7512.11

Release: 10.50Support: 2014-07-08End of Life: 2019-07-09Latest: 10.50.6785.2

Release: 10.0Support: 2014-07-08End of Life: 2019-07-09Latest: 10.0.6814.4

Release: 9.0Support: 2011-04-12End of Life: 2016-04-12Latest: 9.0.5324.0

Release: 8.0Support: 2008-04-08End of Life: 2013-04-09Latest: 8.0.2305

Release: 7.0Support: 2005-12-31End of Life: 2011-01-11Latest: 7.0.1152

Release: 6.5Support: 2002-01-01End of Life: 2002-01-01Latest: 6.50.480

Release: 6.0Support: 1999-03-31End of Life: 1999-03-31Latest: 6.0.151

Windows Server (End of Life)

Release: 23H2release Label: Support: 2025-04-24End of Life: 2025-10-24Release Date: 2023-10-24

Release: 2022release Label: Support: 2026-10-13End of Life: 2031-10-14Release Date: 2021-08-18

Release: 20H2release Label: Support: 2022-08-09End of Life: 2022-08-09Release Date: 2020-10-20

Release: 2004release Label: Support: 2021-12-14End of Life: 2021-12-14Release Date: 2020-05-27

Release: 1909release Label: Support: 2021-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2019-11-12

Release: 1809release Label: Support: 2020-11-10End of Life: 2020-11-10Release Date: 2018-11-13

Release: 2019release Label: Support: 2024-01-09End of Life: 2029-01-09Release Date: 2018-11-13

Release: 1903release Label: Support: 2020-12-08End of Life: 2020-12-08Release Date: 2018-05-21

Release: 1803release Label: Support: 2019-11-12End of Life: 2019-11-12Release Date: 2018-04-30

Release: 1709release Label: Support: 2019-04-09End of Life: 2019-04-09Release Date: 2017-10-17

Release: 2016release Label: Support: 2022-01-11End of Life: 2027-01-12Release Date: 2016-10-15

Release: 2012-R2release Label: Support: 2018-10-09End of Life: 2023-10-10Release Date: 2013-11-25

Release: 2012release Label: Support: 2018-10-09End of Life: 2023-10-10Release Date: 2012-10-30

Release: 2008-R2-SP1release Label: Support: 2015-01-13End of Life: 2020-01-14Release Date: 2011-02-22

Release: 2008-SP2release Label: Support: 2015-01-13End of Life: 2020-01-14Release Date: 2009-04-29

Release: 2003-SP2release Label: Support: 2010-07-13End of Life: 2015-07-14Release Date: 2003-04-24

Release: 2000release Label: Support: 2005-06-30End of Life: 2010-07-13Release Date: 2000-02-17

Στα Windows XP με Office XP ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

Το πρόβλημα παρουσιάζεται στα Windows XP με Office XP. Πηγή του προβλήματος είναι η χρησιμοποίηση οδηγών για τον εκτυπωτή από τον προτεινόμενο οδηγό των Windows από την βάση οδηγών των Windows και όχι από τον οδηγό που συνοδεύεται με τον εκτυπωτή.

1.Βρείτε το συνοδευτικό CD του εκτυπωτή σας ή κατεβάστε τους οδηγούς του εκτυπωτή σας από το Internet και αποθηκεύστε τους σε γνωστό σημείο.
2.Καταργήστε την εγκατάσταση του υπάρχον οδηγού του εκτυπωτή ως εξής:
a.Πηγαίνετε στο Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Πίνακας Ελέγχου -> Εκτυπωτές και FAX
b.Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή (που παρουσιάζεται το πρόβλημα) και επιλέξτε «Διαγραφή».
c.Στο μήνυμα αν είστε σίγουρος ότι θέλετε να διαγράψετε τον εκτυπωτή επιλέξτε «Ναι».
3.Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή ξανά χειροκίνητα ακολουθώντας τις οδηγίες των Windows αλλά χρησιμοποιώντας τους οδηγούς είτε από το CD του εκτυπωτή, είτε τους οδηγούς από το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Για να προσθέσετε ένα εκτυπωτή πηγαίνετε στο Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Πίνακας Ελέγχου -> Εκτυπωτές και FAX -> Προσθήκη Εκτυπωτή
2. Όταν ερωτηθείτε για τον οδηγό του εκτυπωτή Επιλέξτε «Από Δισκέτα» και βρείτε το .inf αρχείο στο CD του εκτυπωτή ή από τον φάκελο στον οποίο βρίσκετε ο οδηγός από το Internet.
3. Οι ποιο πολλοί οδηγοί που βρίσκονται στο Internet απαιτούν την εκτέλεση τους έτσι ώστε να αποσυμπιέσουν τα αρχεία τους σε κάποιο φάκελο. Κάντε το αυτό πριν προσθέσετε τον εκτυπωτή και σημειώστε σε ποιόν φάκελο έγινε η αποσυμπίεση

Μπορώ να ορίσω τη διεύθυνση www.alfaware.gr σαν αρχική σελίδα του browser μου;

Microsoft Internet Explorer 5.x – 8.x
1. Ξεκινήστε την εφαρμογή.
2. Από το μενού επιλέξτε ‘Tools’ για IE 5.x – 8.x.
3. Επιλέξτε Internet ‘Options’, από το drop-down menu.
4. Από το διάλογο ‘Options’, επιλέξτε τo tab ‘General’.
5. Στο τμήμα ‘Home Page’, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση “http://www.alfaware.gr”.
6. Πατήστε το κουμπί OK

Mozilla FireFox
1. Ξεκινήστε την εφαρμογή.
2. Από το μενού επιλέξτε ‘Tools’.
3. Επιλέξτε Internet ‘Options’, από το drop-down menu.
4. Από το διάλογο ‘Options’, επιλέξτε τo tab ‘General’.
5. Στο τμήμα ‘Home Page’, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση “http://www.alfaware.gr”.
6. Πατήστε το κουμπί OK

Google Chrome
1. Ξεκινήστε την εφαρμογή.
2. Από το μενού επιλέξτε ‘Customise and control Google Chrome’.
3. Επιλέξτε ‘Options’, από το drop-down menu.
4. Από το διάλογο ‘Options’, επιλέξτε τo tab ‘Basics’.
5. Στο τμήμα ‘Homepage’, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση “http://www.alfaware.gr” στην επιλογή ‘Open this page:’.
6. Πατήστε το κουμπί ‘Close’

Τι λειτουργικό σύστημα και τι browser πρέπει να διαθέτω για να περιηγηθώ στην ιστοσελίδα της Alfaware;

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστοσελίδα με όλα τα λειτουργικά συστήματα. Η ιστοσελίδα υποστηρίζεται από όλους τους browser, αρκεί να είναι νεότερη από έκδοση 5.0 για microsoft και 3.0 για mozilla. Αν έχετε χρόνια να αναβαθμίσετε τον browser σας, σπεύσατε στη www.microsoft.com ή στo www.mozilla.com για νεότερες εκδόσεις.

Κατά την συγχώνευση αλληλογραφίας στο Word, χρησιμοποιώντας σαν προέλευση δεδομένων αρχείο της Access ή του Excel, να εμφανίζεται μήνυμα λάθους ή οι Ελληνικοί χαρακτήρες να είναι μη αναγνωρίσιμοι

Εάν χρησιμοποιήσουμε ως προέλευση δεδομένων για συγχώνευση αλληλογραφίας από το Word 2000 αρχείο μια βάση της Access στην οποία τα ονόματα των πινάκων περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες ή/και το όνομα της βάσης (*.mdb) είναι Ελληνικό ή αρχείο του Excel με Ελληνικά όνομα στα φύλλα ή/και στο αρχείο (*.xls) υπάρχει περίπτωση
α) τα Ελληνικά πεδία να εμφανίζονται με μη αναγνωρισμένους χαρακτήρες
β) να εμφανιστεί μήνυμα λάθους ότι δε μπορεί να πραγματοποιηθεί “DDE connection”.

Η συγχώνευση θα γίνεται κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις εάν προσθέσετε στο Μητρώο την παρακάτω παράμετρο. [ΗΚΕΥ_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9,0\Common\Language Resources] “Install Language”=dwod:0000048. Για να πραγματοποιήσετε την παράμετρο ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Σημείωση: Η λανθασμένη χρήση του επεξεργαστή μητρώου μπορεί να επιφέρει σημαντικά και εκτενή προβλήματα που μπορεί να χρειάζεται η επανεγκατάσταση των Windows 95 για να διορθωθούν. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση του επεξεργαστή μητρώου μπορεί να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο με δική σας ευθύνη.

Το μητρώο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχεία για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή, γι’ αυτό θα ήταν σκόπιμο να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές.
Γι’ αυτό το σκοπό, κάντε κλικ στο κουμπί “Έναρξη” (Start), επιλέξτε την εντολή “Εκτέλεση” (Run), πληκτρολογήστε τη λέξη REGEDIT στο πλαίσιο “Άνοιγμα” (Open) και κάντε κλικ στο κουμπί “ΟΚ”.
Από το μενού “Μητρώο” (R registry) επιλέξτε την Εντολή “Εξαγωγή αρχείου μητρώου” (Export Registry File), πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί “Αποθήκευση” (Save).

Ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Επεξεργαστή μητρώου:
1. Στο φάκελο ΗΚΕΥ_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9,0\Common επιλέξτε το κλειδί “Language Resources”.
2. Βεβαιωθείτε ότι στο δεξιό μέρος του παραθύρου του Επεξεργαστή μητρώου τα “Δεδομένα” (Data) για το όνομα “Install Language” και στο πλαίσιο του διαλόγου είναι 00000408 (1032). Εάν είναι οτιδήποτε άλλο κάντε διπλό κλικ πάνω στο και “Install Language” και στο πλαίσιο διαλόγου “Edit Dword value” στην επιλογή “Value Data” πληκτρολογήστε 00000408 και βεβαιωθείτε ότι αφού πατήσετε ΟΚ η τιμή στο δεξιό μέρος του παραθύρου του Επεξεργαστή Μητρώου είναι πλέον 00000408 (1032).
3. Κάντε κλικ στο κουμπί “OK”.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή “Έξοδος” (Exit) από το μενού “Μητρώο” (Registry).

Πώς μπορούμε με τον ίδιο εκτυπωτή να αλλάζουμε μέγεθος σελίδας (π.χ. Α3 ή Α4) χωρίς να κάνουμε διαμόρφωση σελίδας σε κάθε εκτύπωση

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον ίδιο εκτυπωτή δύο φορές στα Windows (ΕΝΑΡΞΗ->ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-> ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ) με διαφορετικό όνομα (π.χ. PRINTER A4 και PRINTER A3) και ρυθμίζουμε τον καθένα ανάλογα.
Έτσι κάθε φορά που θέλουμε να τυπώσουμε επιλέγουμε μέσα από την εφαρμογή τον εκτυπωτή με την ανάλογη σελίδα.
(Ισχύει για όλες τις εφαρμογές)

Τεχνική Υποστήριξη Dot Net

Εκτελώντας μια εφαρμογή με συντόμευση από τον server, μου παρουσιάζει μύνημα λάθους !

Αν το μύνημα λάθους ειναι:

τότε πιθανότατα δεν έχει ρυθμιστεί το επίπεδο του Security για το Framework στον client.

Για Framework έκδοση 1.1 :
Ανοίγουμε Control Panel
–> Administrative Tools
–> Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards
–> Adjust .NET Security
επιλέγουμε το κουμπί ‘Next’
επιλέγουμε το ‘Local Intranet’ και δίνουμε ‘Full Trust’
επιλέγουμε το κουμπί ‘Next’
επιλέγουμε το κουμπί ‘Finish’

Για Framework έκδοση 2.0 :
Επικοινωνήστε με την Εταιρεία για την αποστολή ενός εκτελέσιμου αρχείου, το οποίο
θα εκτελέσετε και θα ρυθμίσει αυτόματα το επίπεδο του Security.