Στην Εφαρμογή <Βοηθήματος Οικονομικής ΟΤΑ> , στην εξαγωγή <<ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΣ>> προστέθηκε στο αρχείο xls ο Κωδικός Δαπανών 83–>Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Είναι διαθέσιμο το αρχείο <14209_ypodeigmata_with_83.xls> το οποίο περιέχει και τον 83

Τριμηνιαία Έκθεση