Τροποποιήθηκαν τα αρχεία xls των στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται στην ΕΕΤΑΑ από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ Δήμων.

Εγκύκλιος_3_22-01-20216

ΘΕΜΑ: «Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ – Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας».