Αν το μύνημα λάθους ειναι:

τότε πιθανότατα δεν έχει ρυθμιστεί το επίπεδο του Security για το Framework στον client.

Για Framework έκδοση 1.1 :
Ανοίγουμε Control Panel
–> Administrative Tools
–> Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards
–> Adjust .NET Security
επιλέγουμε το κουμπί ‘Next’
επιλέγουμε το ‘Local Intranet’ και δίνουμε ‘Full Trust’
επιλέγουμε το κουμπί ‘Next’
επιλέγουμε το κουμπί ‘Finish’

Για Framework έκδοση 2.0 :
Επικοινωνήστε με την Εταιρεία για την αποστολή ενός εκτελέσιμου αρχείου, το οποίο
θα εκτελέσετε και θα ρυθμίσει αυτόματα το επίπεδο του Security.