Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή την ενημέρωση του Δημάρχου. Είναι μία εφαρμογή εύκολη στη χρήση της, απλή χωρίς πολυπλοκότητες και το αποτέλεσμά της βασίζεται στις εφαρμογές όπου ήδη έχει και λειτουργεί ο Δήμος.

Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες:

  • Διοικητικά
  • Προσωπικό
  • Οικονομική Υπηρεσία

Πάνω σε αυτές τις κατηγορίες, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία εικόνα είτε σε στατιστικό γράφημα είτε σε καταστάσεις, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού θα μπορεί ο χρήστης να πέρνει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Τα αποτελέσματα είναι αριθμητικά και η μορφή τους μετατρέπεται σε γραφήματα όπου μπορούν να εκτυπωθούν.

Η M.I.S. (Management Information System) εφαρμογή συνδέεται στις SQL βάσεις των εφαρμογών της Alfaware που λειτουργούν στον Δήμο και αφορούν τις 3 κατηγορίες, ώστε να παρέχει ενημέρωση σε καθημερινή βάση.

Demo Εφαρμογής