ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΩΝ 2017 / ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΔΔ 2017

Από τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2017, το στατιστικό δελτίο των Δήμων / ΝΠΔΔ αλλάζει βάση του έγγραφου ΥΠΕΣ (19885/13.6.2017).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΩΝ 2017
2017-06-13_deltio_dhm.xls (Excel 2000/2003)
2017-06-13_deltio_dhm.xlsx (Excel 2007/2010/2013)

ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΔΔ 2017
2017-06-13_deltio_npdd_dhm.xls (Excel 2000/2003)
2017-06-13_deltio_npdd_dhm.xlsx (Excel 2007/2010/2013)