ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (25/09/2016): ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑLFAWARE AE EΙΣ EΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (25/09/2016): ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑLFAWARE A.E. EΙΣ EΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ALFAWARE Γ.Σ. (25/09/2016) (ΑΡΧΕΙΟ PDF)