Πρότυπο αρχείο .xlsx για Μεσοπρόθεσμο ΜΠΔΣ 2020 – 2023

PINAKES_MPDS_2020_2023.xlsx (Excel 2007/2019)