Εάν χρησιμοποιήσουμε ως προέλευση δεδομένων για συγχώνευση αλληλογραφίας από το Word 2000 αρχείο μια βάση της Access στην οποία τα ονόματα των πινάκων περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες ή/και το όνομα της βάσης (*.mdb) είναι Ελληνικό ή αρχείο του Excel με Ελληνικά όνομα στα φύλλα ή/και στο αρχείο (*.xls) υπάρχει περίπτωση
α) τα Ελληνικά πεδία να εμφανίζονται με μη αναγνωρισμένους χαρακτήρες
β) να εμφανιστεί μήνυμα λάθους ότι δε μπορεί να πραγματοποιηθεί “DDE connection”.

Η συγχώνευση θα γίνεται κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις εάν προσθέσετε στο Μητρώο την παρακάτω παράμετρο. [ΗΚΕΥ_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9,0\Common\Language Resources] “Install Language”=dwod:0000048. Για να πραγματοποιήσετε την παράμετρο ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Σημείωση: Η λανθασμένη χρήση του επεξεργαστή μητρώου μπορεί να επιφέρει σημαντικά και εκτενή προβλήματα που μπορεί να χρειάζεται η επανεγκατάσταση των Windows 95 για να διορθωθούν. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση του επεξεργαστή μητρώου μπορεί να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο με δική σας ευθύνη.

Το μητρώο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχεία για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή, γι’ αυτό θα ήταν σκόπιμο να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές.
Γι’ αυτό το σκοπό, κάντε κλικ στο κουμπί “Έναρξη” (Start), επιλέξτε την εντολή “Εκτέλεση” (Run), πληκτρολογήστε τη λέξη REGEDIT στο πλαίσιο “Άνοιγμα” (Open) και κάντε κλικ στο κουμπί “ΟΚ”.
Από το μενού “Μητρώο” (R registry) επιλέξτε την Εντολή “Εξαγωγή αρχείου μητρώου” (Export Registry File), πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί “Αποθήκευση” (Save).

Ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Επεξεργαστή μητρώου:
1. Στο φάκελο ΗΚΕΥ_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9,0\Common επιλέξτε το κλειδί “Language Resources”.
2. Βεβαιωθείτε ότι στο δεξιό μέρος του παραθύρου του Επεξεργαστή μητρώου τα “Δεδομένα” (Data) για το όνομα “Install Language” και στο πλαίσιο του διαλόγου είναι 00000408 (1032). Εάν είναι οτιδήποτε άλλο κάντε διπλό κλικ πάνω στο και “Install Language” και στο πλαίσιο διαλόγου “Edit Dword value” στην επιλογή “Value Data” πληκτρολογήστε 00000408 και βεβαιωθείτε ότι αφού πατήσετε ΟΚ η τιμή στο δεξιό μέρος του παραθύρου του Επεξεργαστή Μητρώου είναι πλέον 00000408 (1032).
3. Κάντε κλικ στο κουμπί “OK”.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή “Έξοδος” (Exit) από το μενού “Μητρώο” (Registry).