Μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον ίδιο εκτυπωτή δύο φορές στα Windows (ΕΝΑΡΞΗ->ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-> ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ) με διαφορετικό όνομα (π.χ. PRINTER A4 και PRINTER A3) και ρυθμίζουμε τον καθένα ανάλογα.
Έτσι κάθε φορά που θέλουμε να τυπώσουμε επιλέγουμε μέσα από την εφαρμογή τον εκτυπωτή με την ανάλογη σελίδα.
(Ισχύει για όλες τις εφαρμογές)