Το πρόβλημα παρουσιάζεται στα Windows XP με Office XP. Πηγή του προβλήματος είναι η χρησιμοποίηση οδηγών για τον εκτυπωτή από τον προτεινόμενο οδηγό των Windows από την βάση οδηγών των Windows και όχι από τον οδηγό που συνοδεύεται με τον εκτυπωτή.

1.Βρείτε το συνοδευτικό CD του εκτυπωτή σας ή κατεβάστε τους οδηγούς του εκτυπωτή σας από το Internet και αποθηκεύστε τους σε γνωστό σημείο.
2.Καταργήστε την εγκατάσταση του υπάρχον οδηγού του εκτυπωτή ως εξής:
a.Πηγαίνετε στο Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Πίνακας Ελέγχου -> Εκτυπωτές και FAX
b.Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή (που παρουσιάζεται το πρόβλημα) και επιλέξτε «Διαγραφή».
c.Στο μήνυμα αν είστε σίγουρος ότι θέλετε να διαγράψετε τον εκτυπωτή επιλέξτε «Ναι».
3.Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή ξανά χειροκίνητα ακολουθώντας τις οδηγίες των Windows αλλά χρησιμοποιώντας τους οδηγούς είτε από το CD του εκτυπωτή, είτε τους οδηγούς από το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Για να προσθέσετε ένα εκτυπωτή πηγαίνετε στο Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Πίνακας Ελέγχου -> Εκτυπωτές και FAX -> Προσθήκη Εκτυπωτή
2. Όταν ερωτηθείτε για τον οδηγό του εκτυπωτή Επιλέξτε «Από Δισκέτα» και βρείτε το .inf αρχείο στο CD του εκτυπωτή ή από τον φάκελο στον οποίο βρίσκετε ο οδηγός από το Internet.
3. Οι ποιο πολλοί οδηγοί που βρίσκονται στο Internet απαιτούν την εκτέλεση τους έτσι ώστε να αποσυμπιέσουν τα αρχεία τους σε κάποιο φάκελο. Κάντε το αυτό πριν προσθέσετε τον εκτυπωτή και σημειώστε σε ποιόν φάκελο έγινε η αποσυμπίεση