Προϊόν του Office Πρόβλημα που παρουσιάστηκε Λύση
Office 2013 KB5002121 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002121
Office 2016 MSI KB5002112 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002112
Office 2016 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2019 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2021 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264