Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστοσελίδα με όλα τα λειτουργικά συστήματα. Η ιστοσελίδα υποστηρίζεται από όλους τους browser, αρκεί να είναι νεότερη από έκδοση 5.0 για microsoft και 3.0 για mozilla. Αν έχετε χρόνια να αναβαθμίσετε τον browser σας, σπεύσατε στη www.microsoft.com ή στo www.mozilla.com για νεότερες εκδόσεις.