Με βάση την Εγκ.17194-8/3/2019, στο μενού <Ειδικές Λειτουργίες> <Στοχοθεσία> <Στοχοθεσία> προστέθηκε επιλογή <Ενημέρωση αρχείου xls Εγκ.17194-8/3/2019> για την ενημέρωση του νέου προτύπου xls <ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019.xls>.

Πρότυπο αρχείο .xls για ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019.xls

Παλιό pinStox-Dimoi-Npdd_3.xls