Λήψη αρχείου XLSX: pinakesMPDS

Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων, Εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών της 30/1/2020 με Αρ.Πρωτ. 6968

Λήψη αρχείου XLSX: 2020-01-31_deltio_npdd_dhm2020

Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.

Λήψη αρχείου PDF: 20191119-eggr65270-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Λήψη αρχείου XLS: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019