Νέα – Ανακοινώσεις

Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων…

10 Φεβρουαρίου 2020
Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων, Εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών της 30/1/2020 με Αρ.Πρωτ. 6968 2020-01-31_deltio_npdd_dhm2020.xlsx (ΑΡΧΕΙΟ XLSX)

Επικαιροποιημένο xls στοχοθεσίας 2020

3 Φεβρουαρίου 2020
20191119-eggr65270-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ (ΑΡΧΕΙΟ PDF) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019 (ΑΡΧΕΙΟ XLS)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΣ

9 Μαΐου 2019
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΣ (ΑΡΧΕΙΟ XLS)

Εφαρμογή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) Εκδοση : 15.1.286

8 Μαρτίου 2019
Με βάση την Εγκ.17194-8/3/2019, στο μενού <Ειδικές Λειτουργίες> <Στοχοθεσία> <Στοχοθεσία> προστέθηκε επιλογή <Ενημέρωση αρχείου xls Εγκ.17194-8/3/2019> για την ενημέρωση του νέου προτύπου xls <ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019.xls>.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΩΝ 2017 / ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΔΔ 2017

13 Ιουνίου 2017
Από τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2017, το στατιστικό δελτίο των Δήμων / ΝΠΔΔ αλλάζει βάση του έγγραφου ΥΠΕΣ (19885/13.6.2017).

Αρχεία Στατιστικών

31 Μαΐου 2017
Περιληπτικός Πίνακας Μητρώου Δεσμεύσεων (.xls) Μηνιαίο Δελτίο 2 για Δήμους (.xls) Μηνιαίο Δελτίο 2 για ΝΠΔΔ Δήμων (.xls) Μηνιαία Έκθεση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων (.xls)

Νέο Πρότυπο αρχείο xls για Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τον Π.Δ. 80/2016

2 Μαρτίου 2017
Νέο Πρότυπο αρχείο xls για Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τον Π.Δ. 80/2016 (ΑΡΧΕΙΟ XLS)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Νομοθεσία)

15 Φεβρουαρίου 2017
Π.Δ.80_30.12.2016 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) 40031-15.12.2016 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) 576-15-1-2016 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) 281869002623.12.2015 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) Ν.4337-2015 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) 2-85239-0026-2012-04.02.2014 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) N.4270-2014 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) eg.30-20.4.2011 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) 2-91118-0026-29.12.2010 (ΑΡΧΕΙΟ PDF) Π.Δ.113-2010 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (25/09/2016): ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑLFAWARE AE EΙΣ EΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (25/09/2016): ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑLFAWARE A.E. EΙΣ EΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ALFAWARE Γ.Σ. (25/09/2016) (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Υποβολή μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (εγκύκλιος 6/17-2-2016)

18 Φεβρουαρίου 2016
Υποβολή μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (εγκύκλιος 6/17-2-2016) (Εγκύκλιος κι αρχείο xls) egk06-orepan-18022016.pdf telikoi-pinakes-18022016.xls

Τροποποίηση αρχείων στατιστικών

1 Φεβρουαρίου 2016
Τροποποιήθηκαν τα αρχεία xls των στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται στην ΕΕΤΑΑ από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ Δήμων. Εγκύκλιος_3_22-01-20216 ΘΕΜΑ: «Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ – Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας». Μηνιαίο δελτίο 2 (για ΔΗΜΟΥΣ) (28/01/2016) Στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων (28/01/2016) Τριμηνιαιο μηνιαιο δελτιο 2 (για ΝΠΔΔ των ΔΗΜΩΝ) (29/01/2016)

Τροποποίηση αρχείου στοχοθεσίας

1 Ιανουαρίου 2016
Τροποποίηση αρχείου xls για ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ως προς την αυτόματη συμπλήρωση του ονόματος του φορέα σύμφωνα με το ισχύον ΜΦΓΚ. Έγγραφο Αριθμ. Πρωτ.: 1272 (15/01/2016) ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΗΜΩΝ και ΝΠΔΔ

Στατιστικά Δελτία ΟΤΑ-ΝΠΔΔ και Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων

11 Μαρτίου 2014
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή της Οικονομικής οι αλλαγές της εγκυκλίου 7 (αρ. πρωτ. 49247/11-3-2014) του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ενημέρωση των Στατιστικών Δελτίων και την Σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα της Νομοθεσίας για την ενημέρωση των νέων αρχείων xls. 2014-02-28_Μητρώο_Δεσμεύσεων.xls  2014-03-28_Τριμηνιαίο_Μηνιαίο_Δελτίο_2-ΝΠΔΔ-2014.xls  Οδηγίες_για_την_Ενημέρωση_των_Στατιστικών_Δελτίων ΕΓΓΡ.39570-15.10.2014_ΥΠΕΣ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ_ΗΜ.ΥΠΟΧΡ.ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΓΚ.7_ΥΠΕΣ_49247_11032014_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ_ΟΙΚ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΓΚ.ΟΙΚ2_18993_28022014_Οδηγίες_για_την_Τήρηση_Μητρώου_Δεσμεύσεων /a> 4078_04022014_1_Έγγραφο_ΥΠΕΣ_Συμπληρωματικές_Οδηγίες_για_Διατιθέμενη_Δημοσιονομική_Πληρ.  Ερωτήσεις-Απαντήσεις_για Μητρώο_Δεσμεύσεων_από_ΓΛΚ […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

18 Απριλίου 2013
Μαζί με την εγκύκλιο 5/9-4-2013 «Παροχή Οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013  ΚΥΑ», αναρτήθηκε στο https://aftodioikisi.ypes.gr/ νέο αρχείο pin5a_stochothesia_dimon_npdd.xls για την ενημέρωση του πίνακα ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΣ

15 Απριλίου 2013
Στην Εφαρμογή <Βοηθήματος Οικονομικής ΟΤΑ> , στην εξαγωγή <<ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΣ>> προστέθηκε στο αρχείο xls ο Κωδικός Δαπανών 83–>Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Είναι διαθέσιμο το αρχείο <14209_ypodeigmata_with_83.xls> το οποίο περιέχει και τον 83 Τριμηνιαία Έκθεση

Αναβάθμιση e-portal Μητρώου Δεσμεύσεων της Ενημέρωσης Περιληπτικού Πίνακα Μητρώου Δεσμεύσεων

21 Μαρτίου 2013
Με βάση την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών της 4/3/2013 Αρ.πρωτ. οικ. 2/23535/ΔΠΔΣΜ με θέμα <Αναβάθμιση e-portal Μητρώου Δεσμεύσεων> ,στην Επιλογή <Ενημέρωση Περιληπτικού Πίνακα Μητρώου Δεσμεύσεων>, στην Εφαρμογή Οικονομικής – Εργαλείο Διαχειριστή έκδοση 12.4.043 , προστέθηκε ο υπολογισμός των 7 νέων στηλών , <Εγκεκριμένη Πιστωση Π/Υ> <Αναμόρφωση Π/Υ> <Ποσοστό Διάθεσης Πιστώσεων> (μόνιμα 100%) <Ανειλημμένη Δέσμευση> <Υπολειπόμενη […]

Στοχοθεσία – Οδηγίες Χρήσης στην Εφαρμογή

14 Μαρτίου 2013
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261 της 22/2/2013 των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών με ΘΕΜΑ: <Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του <Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης> (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013> , προστέθηκε στην εφαρμογή στο κεντρικό μενού η επιλογή <9. Στοχοθεσία>. Οδηγίες Χρήσης Στοχοθεσίας: […]

Εφαρμογή Κοινωνικής Απογραφής

7 Ιανουαρίου 2010
Η εφαρμογή «Διαχείριση κοινωνικής απογραφής» παρέχει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ένα εργαλείο για την αποτελεσματική αναγνώριση των απαιτήσεων και των αναγκών που διατυπώνονται ανά κοινωνική ομάδα και την ταχύτερη και πιο εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση των αιτημάτων των πολιτών μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση αιτημάτων/ενεργειών. Περισσότερα στοιχεία για την εφαρμογή θα βρείτε στο σύνδεσμο Παρουσίαση Εφαρμογής

Το νέο Site της ALFAWARE είναι online!!!

22 Νοεμβρίου 2009
H Alfaware Α.Ε. ανανέωσε ριζικά τον ιστότοπό της χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ανάπτυξης .net . Το νέο site της εταιρείας έχει σκοπό να παρέχει στους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας, εκτός από άμεση ενημέρωση και πρακτικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εργασιών μας.

POLIS 2009 – 7η Διεθνή Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

14 Νοεμβρίου 2009
Η “POLIS” η μοναδική έκθεση Φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιου Φορέα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζει τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών και την παραγωγή προϊόντων που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ποιότητα της ζωής του. Η έκθεση POLIS διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από […]

Απομακρυσμένη σύνδεση με την ALFAWARE

1 Νοεμβρίου 2009
Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της η ALFAWARE δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με τους τεχνικούς της μέσω ειδικής εφαρμογής ασφαλούς σύνδεσης (TeamViewer). Για να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα αυτή, επιλέξτε μία από τις παρακάτω εκδόσης 3, 7 ή 11, και κατεβάστε την εφαρμογή της σύνδεσης δωρεάν! Έκδοση 3 | Έκδοση 7 […]