Δημόσιο Λογιστικό

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Soft1 Customizations Tools, η ALFAWARE Α.Ε. παρουσιάζει την πρώτη ελληνική λύση Λογιστικής Ν.Π.Δ.Δ., με τήρηση Διπλογραφικού, σε σύγχρονη πλατφόρμα ERP.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την κορυφαία τεχνολογία του Soft1 ERP, προσφέρουν την πλέον προηγμένη και ολοκληρωμένη λύση για αποτελεσματική Διαχείριση Εσόδων – Εξόδων των Δήμων.

Η εφαρμογή προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες κάθε Φορέα και υποστηρίζει την οργάνωση καθώς επίσης και την εκτενή χρήση αυτοματισμών για τη δημιουργία λογαριασμού και της Μηνιαίας Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων.

Ιδανική βάση για ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων σε Δήμους με σύνθετες δομές και υψηλές απαιτήσεις.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Σύγχρονη Τεχνολογία: Ανοικτή αρχιτεκτονική multi-tier client /server, User Interface φιλικό πλήρως προσαρμόσιμο, On-Line Help και υποστήριξη μέσω Internet, Ασφαλής διαχείριση με απόλυτο έλεγχο δικαιωμάτων λειτουργίας ανά χρήστη, Δυνατότητα λειτουργίας σε Cloud (Windows Azure).
 • Πλήρως παραμετρικό – Προσαρμόζεται με δυναμικό τρόπο στις απαιτήσεις του Φορέα, παρέχοντας τη δυνατότητα ορισμού διαδικασιών αντίστοιχων με τη λειτουργία τους.
 • Απόλυτη συλλειτουργία με τις υπόλοιπες εφαρμογές της Alfaware – Συνδέεται on-line με τις εφαρμογές Λογιστηρίου & Ταμειακής, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Προμηθειών, ανάλογα το Φορέα.
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη απαιτήσεων αναφορών με ενσωματωμένα Report Generator, Business Intelligence system – Πλήρης συνεργασία με MS Office – Ενσωμάτωση και διαχείριση εγγράφων και αρχείων κάθε τύπου.

Λειτουργικές Δυνατότητες

 • Παρακολούθηση Προϋπολογισμού – Απολογισμού με δυνατότητα ανάλυσης ανά Φορέα – τήρηση λογιστικού σχεδίου με δυνατότητα χρήσης και υποκωδικών ανά Κ.Α. Δημόσιου Λογιστικού, Εύχρηστη διαχείριση, Αυτόματη ενημέρωση Λογαριασμών Τάξης για όλα τα στάδια
 • Διαχείριση όλων των εσόδων και εξόδων του Φορέα (με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού αντίστοιχων σειρών παραστατικών για κάθε τύπο), Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης, Χρηματικών Ενταλμάτων, Εκθέσεων Δαπάνης, κλπ., Έλεγχος υπολοίπων προϋπολογισμού σε όλες τις κινήσεις, Υποστήριξη διαδικασιών Εγκρίσεων από Ελεγκτικό Συνέδριο (Πάρεδρο)
 • Αυτόματος υπολογισμός κρατήσεων και φόρου εισοδήματος κατά την καταχώρηση Δαπανών
 • Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22)
 • Τήρηση Ταμείου, Μηχανογραφική έκδοση επιταγών, παρακολούθηση Τραπεζικών λογ/σμών
 • Προηγμένη αυτόματη ενημέρωση Γεν. Λογιστικής από τις καταχωρήσεις στο Δημόσιο Λογιστικό, δυνατότητα τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής – Απόλυτη συλλειτουργία όλων των ενοτήτων – Τήρηση Μητρώου Παγίων με on-line ενημέρωση από Διαχείριση Υλικού και αυτόματο υπολογισμό αποσβέσεων – Δυνατότητα τήρησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Μηχανογραφική έκδοση όλων των (θεωρημένων ή μη) εντύπων και καταστάσεων (Βιβλίο Ταμείου, Ισοζύγια, Καθολικά, Δ39, ΚΕΠΥΟ κλπ.) και πλήρες σύστημα στατιστικών αναφορών
 • Πλήρης σειρά θεωρημένων λογιστικών και ελεγκτικών εκτυπώσεων – αναφορών (Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, Μηνιαία κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, Ευρετήρια, Καρτέλες, Εκκαθάριση Φ.Π.Α., Κατάσταση Ελέγχου Εσόδων-Εξόδων
 • Δυνατότητα απ’ευθείας διαχείρισης – εκτύπωσης εντύπων χωρίς προγενέστερες εγγραφές (χειρόγραφα). Υποστηρίζονται Έντυπα Περιοδικής Φ.Π.Α (Φ2), (Φ3), Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. (Φ1). Έτοιμος αυτοματοποιημένος μηχανισμός υποβολής στο TaxisNet

Εκπαιδευτικά Βίντεο