Μαζική Ανάρτηση Αποφάσεων σε Δι@ύγεια

Η ALFAWARE παρουσιάζει την ολοκληρωμένη εφαρμογή που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την έκδοση Αποφάσεων και ανάρτηση στη Διαύγεια.

Μέσα από την αφοσίωση στον χώρο των Ο.Τ.Α. και την εμπιστοσύνη των πολυάριθμων πελατών της σε ολόκληρη την Ελλάδα, η Alfaware έχει εξελιχθεί και αναγνωριστεί ως ο «Ειδικός στις Λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Ο.Τ.Α.».

Η Διαύγεια ΙΙ πρόκειται για μια Ειδική εφαρμογή που καλύπτει την σχετική υποχρέωση ανάρτησης από τον φορέα των αποφάσεών του στο Διαύγεια. Επικοινωνεί με οποιαδήποτε εφαρμογή της Alfaware που έχει υποχρέωση ανάρτησης αποφάσεων (Οικονομική υπηρεσία, Αποφάσεις Οργάνων).

Το Πρόγραμμα Διαύγεια δημιουργήθηκε με το νόμο 3861/2010 και αποσκοπεί στη δημοσίευση στο διαδίκτυο -σε ένα κεντρικό ιστότοπο- αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της Δημόσιας Διοίκησης. Υποχρέωση δημοσίευσης έχουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Αυτόματο μηχανισμό Αρχικής Εγκατάστασης καθώς και Αυτόματη Διαχείριση Ενημερώσεων της Βάσης Δεδομένων από την εφαρμογή
 • Πλήρης διαχείριση εκτυπώσεων
 • Πλήρης  ανάλυση των αποφάσεων και των πεδίων ανάρτησης
 • Άμεση ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαύγεια
 • Το πρόγραμμα BOARD DECISIONS λειτουργεί και σαν αποθηκευτικό σύστημα των αποφάσεων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κλπ.) που αναρτώνται στη  Διαύγεια
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (pdf)
 • Άμεση παραλαβή ΑΔΑ στις αποφάσεις

Λειτουργικές Δυνατότητες

Τηρούνται κωδικοποιημένα αρχεία των συντακτών, υπογραφόντων και της μονάδας του φορέα. Επίσης τηρείται στην βάση δεδομένων ή στο σύστημα αρχείων (file system) του χειριστή, το αρχείο των προς ανάρτηση αποφάσεων καθώς και αυτών που έχουν αναρτηθεί.

 • Η αναζήτηση γίνεται ως προς τα πεδία ΑΔΑ, Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία έκδοσης, θέμα εγγράφου, είδος πράξης, μονάδα τελικού υπογράφοντος
 • Τα προς ανάρτηση έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται είτε ένα – ένα είτε όλα μαζί με αναφορά της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και την κατάσταση αποστολής
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δικαιώματα χρήσης των χειριστών της πλατφόρμας Alfaware και επανενημερώνει όπου αυτό απαιτείται
 • Παρέχονται ενημερωτικές προβολές στην οθόνη για την διευκόλυνση του χειριστή και ενημέρωση της διοίκησης – Αναλυτική επεξήγηση λάθους σε περίπτωση που η απόφαση δεν παίρνει ΑΔΑ

Εκπαιδευτικό Βίντεο