Διαχείριση Αθλητικών Οργανισμών

Η ALFAWARE παρουσιάζει το πρώτο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα Ο.Τ.Α. σε καινοτόμα πλατφόρμα ERP, προσφέροντας μια σειρά εφαρμογών που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των σύγχρονων Καλλικρατικών Δήμων και Νομικών Προσώπων.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την κορυφαία τεχνολογία του Soft1 ERP, προσφέρουν την πλέον προηγμένη και ολοκληρωμένη λύση για αποτελεσματική Διαχείριση Αθλητικών Οργανισμών & Δραστηριοτήτων Δήμων.

Η εφαρμογή προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες κάθε Φορέα και υποστηρίζει την οργάνωση των αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, την αξιόπιστη τήρηση των οικονομικών τους και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Μελών.

Ιδανική βάση για ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων Ci.R.M. για τη διαχείριση των σχέσεων με τους Δημότες σε Φορείς με σύνθετες δομές και υψηλές απαιτήσεις.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Σύγχρονη Τεχνολογία: Ανοικτή αρχιτεκτονική multi-tier client/server, User Interface φιλικό πλήρως προσαρμόσιμο, On-Line Help και υποστήριξη μέσω Internet, Ασφαλής διαχείριση με απόλυτο έλεγχο δικαιωμάτων λειτουργίας ανά χρήστη, Δυνατότητα λειτουργίας σε Cloud (Windows Azure)
 • Πλήρως παραμετρικό – Προσαρμόζεται με δυναμικό τρόπο στις απαιτήσεις του Φορέα, παρέχοντας τη δυνατότητα ορισμού διαδικασιών αντίστοιχων με τη λειτουργία τους,
 • Απόλυτη συλλειτουργία με τις υπόλοιπες εφαρμογές της Alfaware – Συνδέεται on-line με τις εφαρμογές Λογιστηρίου & Ταμειακής, Ηλεκτρον. Πρωτοκόλλου, Δημοτολογίου ανάλογα το Φορέα
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη απαιτήσεων αναφορών με ενσωματωμένα Report Generator, Business Intelligence system – Πλήρης συνεργασία με MS Office – Ενσωμάτωση και διαχείριση εγγράφων και αρχείων κάθε τύπου

Λειτουργικές Δυνατότητες

 • Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών διαχείρισης των αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Φορέα – με πλήρη οικονομική παρακολούθηση εσόδων και εξόδων και δυνατότητα online σύνδεσης με το υποσύστημα Οικονομικής διαχείρισης του Δήμου
 • Διαχείριση Μελών με αναλυτικά στοιχεία, οικονομικές καρτέλες και απεριόριστες δυνατότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης, Υποστήριξη Καρτών Μελών, Οικογενειακών Μερίδων, Ειδική παρακολούθηση Ιατρικού Φακέλου Αθλουμένων – Διασύνδεση με εφαρμογή Δημοτολογίου για την άντληση στοιχείων των Δημοτών
 • Τήρηση Αρχείου Προσωπικού όλων των κατηγοριών με πλήρη στοιχεία, Ανάθεση τμημάτων και παρακολούθηση Ωρών Εκπαιδευτών κ.ά., Υπολογισμός αμοιβών
 • Διαχείριση γηπέδων και εγκαταστάσεων με αναλυτικά στοιχεία – Υποστήριξη Κατάρτισης Προγραμμάτων / Τμημάτων με τήρηση ορίων εγγραφών ανά τμήμα κ.ά.
 • Πλήρης κάλυψη διαδικασιών Αιτήσεων, Εγγραφών Μελών και Διαχείρισης Συνδρομών με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού τιμολογιακών πολιτικών για την κάλυψη κάθε ιδιαίτερης απαίτησης (π.χ. εκπτώσεις για ανέργους, πολύτεκνους, συμμετοχή σε 2ο πρόγραμμα, εφάπαξ εξόφληση κ.ά.)
 • Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση Μελών με χρήση ενσωματωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων με πολίτες (CiRM) που παρέχει καινοτομικές δυνατότητες (όπως ενημέρωση μέσω e-mail και SMS για νέα προγράμματα, ειδοποίηση οφειλής, ειδικές προσφορές κλπ.)
 • Προηγμένο σύστημα εκτυπώσεων και στατιστικών (Καταστάσεις Εισπράξεων & Οφειλών Μελών, Συγκριτικές καταστάσεις κάλυψης προγραμμάτων, Κοστολογικά στοιχεία κ.ά.)

Απεριόριστα Επεκτάσιμη

 • Συνεργασία με συστήματα παρουσιών, barcode συστήματα, card readers & printers
 • Δυνατότητα υποστήριξης web services (ανακοινώσεις προγραμμάτων, αιτήσεις Μελών κ.ά.)
 • Υποστήριξη mobile συσκευών για απομακρυσμένη χρήση της εφαρμογής