Διαχείριση Παγίων

Η εφαρμογή Διαχείριση Παγίων έχει υλοποιηθεί στην νέα πλατφόρμα εφαρμογών της ALFAWARE, η οποία αποτελεί την πρόταση της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των υπηρεσιών των πελατών της, με εστίαση στην ταχύτερη και βέλτιστη προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που δημιούργησε στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα το σχέδιο «Καλλικράτης».

Στόχος να μειωθεί αποφασιστικά ο χρόνος που αφιερώνεται στις καθημερινές εργασίες του χρήστη και να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του Internet για γρήγορες συναλλαγές με πολίτες και Κράτος.

Η νέα σειρά εφαρμογών της ALFAWARE βάζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία να εξυπηρετεί τον χρήστη σ’ αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη: Να προσφέρει νέες και καλύτερες υπηρεσίες σε μικρότερο χρόνο με μικρότερο κόστος προς όφελος του Πολίτη και του ίδιου του Οργανισμού.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

 • Αυτοτελής ενότητα για Διαχείριση Παγίων
 • Υπολογισμό Αποσβέσεων και Εκτυπώσεις
 • Στο αρχείο παγίων παρακολουθούνται τρεις (3) διαφορετικοί συντελεστές αποσβέσεων
  • Λογιστικών
  • Εναλλακτικών
  • Δ.Λ.Π
 • Περιλαμβάνει εγγραφές Πράξεων Παγίων:
  • Αγορές
  • Πωλήσεις
  • Επεκτάσεις
  • Ζημίες
  • Αποσβέσεις

οι οποίες ενημερώνουν Γενική και Αναλυτική Λογιστική.