Διαχείριση Προμηθειών

H Νέα Εφαρμογή Διαχείρισης Προμηθειών έχει σαν στόχο να καλύψει την Μηχανογραφική Παρακολούθηση της Επιχειρησιακής Διαδικασίας του Τμήματος Προμηθειών.

Η εφαρμογή βρίσκεται σε on line επικοινωνία με τις υπόλοιπές εφαρμογές του Οργανισμού και καλείται να συντονίσει όλα τα τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας, δίνοντας μια κοινή εικόνα της πορείας των Προμηθειών – Διαγωνισμών σε σχέση με τις συμβάσεις , τα τιμολόγια , τα Χρηματικά Εντάλματα καθώς και την πληρωμή αυτών.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

Βασικά σημεία αποτύπωσης και παρακολούθησης της Εφαρμογής:

 • Παρακολούθηση των διαδικασιών ανά κατηγορία ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ).
 • Παρακολούθηση των διαφορετικών τρόπων εκτέλεσης (π.χ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ κτλ).
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών ανά στάδιο υλοποίησης (π.χ. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘ- ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ κτλ )
 • Συσχέτιση με τις δεσμεύεις των κωδικών του Προϋπολογισμού.
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών ανά σύμβαση
 • Συσχέτιση των συμβάσεων με τα σχετικά παραστατικά.
 • Έλεγχος των τιμολογίων του Προμηθευτή με το Δελτίο τιμών ή με την Συμφωνία – Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Προμηθευτή.
 • Παρακολούθηση παραγγελιών , οριστικοποίηση παραλαβής και μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγιο.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εγγυητικών ανά σύμβαση
 • Μετασχηματισμός Δελτίου Παραγγελίας σε Δελτίο Αποστολής και σε απευθείας Τιμολόγιο

Ενδεικτική λίστα εκτυπώσεων

 • Λίστα εσωτερικών αιτημάτων
 • Συνοπτική λίστα προμηθειών
 • Αναλυτική κατάσταση προμηθειών
 • Κατάσταση προμηθειών ανά στάδιο εξέλιξης
 • Συμβάσεις ( αναλυτικές , ανά εγγυητικές , ανά παραστατικά , ΧΕΠ )
 • Παραγγελίες
 • Παραλαβές υλικών