Διαχείριση Κοιμητηρίου

Η εφαρμογή «Διαχείριση Κοιμητηρίου» της AlfaWare, αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρησης όλων των κοιμητηρίων ενός Οργανισμού, σχεδιασμένο να καλύψει αποτελεσματικά, τοσο την ανάγκη για σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση της ροής εργασιών, όσο και των οικονομικών εσόδων που προκύπτουν.

Περιέχει πολλούς ελέγχους καταχώρησης κινήσεων και αυτοματισμούς, ώστε να καλύψει οργανισμούς με περισσότερα του ενός κοιμητήρια, ακόμα και με διαφορετικούς κανονισμούς λειτουργίας.

Λειτουργεί σε πλήρη διασύνδεση με την εφαρμογή «Οικονομική ΟΤΑ» της AlfaWare, με αποτέλεσμα την άμεση ανταλλαγή δεδομένων και τον κεντρικό έλεγχο των οφειλετών.

Έχει υλοποιηθεί σε μια σύγχρονη προγραμματιστική πλατφόρμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες προσαρμογής στις σημερινές ανάγκες εργασιών του χρήστη, αλλα και διατηρώντας πληθώρα δυνατοτήτων για τις μελλοντικές ανάγκες διασύνδεσης της εφαρμογής.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

Πλήρης Διαχείριση Κίνησης Κοιμητηρίων

 • Παρακολούθηση πολλαπλών κοιμητηρίων με ενιαίο ή και διαφορετικούς κανονισμούς λειτουργίας
 • Διαχείριση τάφων, οστεοφυλακίων, οστεοθυρίδων, χωνευτηρίου με διάκριση κατά είδος, κατηγορία, τομέα – ταφικό τετράγωνο, διάδρομο, σειρά και διαθέσιμο αριθμό θέσεων
 • Παραμετροποίηση τιμοκαταλόγου ανα κοιμητήριο με δυνατότητα δημιουργίας ειδικών χρεώσεων κατα ιδιαίτερη κατηγορία τάφου, ιδιαίτερη κατηγορία θανόντα και ιδιαίτερου χαρακτηρισμού θανόντα.
 • Εύκολη καταχώρηση κινήσεων ενταφιασμών, παρατάσεων, εκταφών και μεταφοράς, με ταυτόχρονη εισαγωγή χρέωσης και online έκδοση οίκοθεν στην εφαρμογή οικονομικής υπηρεσίας
 • Αρχείο προσωπικών στοιχείων θανόντων με στοιχεία επικοινωνίας πολλαπλών συγγενών , σε σύνδεση με οφειλέτες οικονομικής υπηρεσίας και πλήρη εικόνα κινήσεων θανόντα
 • Συγκεκριμένη και ελεγχόμενη διαδικασία κίνησης θανόντα.
 • Διαχείριση ιδιοκτητών οικογενειακών τάφων, σε σύνδεση με οφειλέτη οικονομικής υπηρεσίας
 • Αναλυτικό αρχείο γραφείων τελετών και κατασκευαστών μνημάτων

Οικονομική Διαχείριση, ενοποιημένη με την εφαρμογή Οικονομικής Υπηρεσίας AlfaWare

 • Δημιουργία ειδών χρέωσης με σύνδεση σε Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικής υπηρεσίας.
 • Κοινός πίνακας οφειλετών με την εφαρμογή οικονομικής υπηρεσίας
 • Online έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων στην εφαρμογή οικονομικής υπηρεσίας
 • Λειτουργία μαζικής δημιουργίας ετησίων χρεώσεων και online δημιουργία χρηματικού καταλόγου στην εφαρμογή οικονομικής υπηρεσίας
 • Σύνδεση χρεώσεων παλαιοτέρων κινήσεων με τα σχετικά οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα

Πλήθος Εκτυπώσεων και Ευρετηρίων

 • Εύκολη αναζήτηση και εκτύπωση επικείμενων εκταφών, διαθέσιμων θέσεων τάφων και οστεοθυρίδων.
 • Μαζική δημιουργία ειδοποιητηρίων με παραμετρικό σχεδιασμό εντύπων και δυνατότητα επισύναψης αρχείων στην εγγραφή του θανόντα
 • Εξαγωγή δεδομένων φόρμας σε πολλές επεξεργάσιμες μορφές (word, excel, pdf, html), και απευθείας αυτόματη επισύναψη σε mail

Εκπαιδευτικό Βίντεο