Αποφάσεις Οργάνων Δήμου

Η ALFAWARE παρουσιάζει την ολοκληρωμένη εφαρμογή που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την έκδοση Αποφάσεων και ανάρτηση στη Διαύγεια.

Μέσα από την αφοσίωση στον χώρο των Ο.Τ.Α. και την εμπιστοσύνη των πολυάριθμων πελατών της σε ολόκληρη την Ελλάδα, η Alfaware έχει εξελιχθεί και αναγνωριστεί ως ο «Ειδικός στις Λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Ο.Τ.Α.».

Η Board Decisions πρόκειται για μια Ειδική εφαρμογή που καλύπτει τις αποφάσεις όλων των Οργάνων και την ανάρτηση αυτών στο Διαύγεια. Συνδέεται με την εφαρμογή Διαύγεια ΙΙ.

Λειτουργεί σε πλήρη διασύνδεση με την εφαρμογή «Οικονομική ΟΤΑ» της AlfaWare, με αποτέλεσμα την άμεση ανταλλαγή δεδομένων και τον κεντρικό έλεγχο των οφειλετών.

Έχει υλοποιηθεί σε μια σύγχρονη προγραμματιστική πλατφόρμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες προσαρμογής στις σημερινές ανάγκες εργασιών του χρήστη, αλλα και διατηρώντας πληθώρα δυνατοτήτων για τις μελλοντικές ανάγκες διασύνδεσης της εφαρμογής.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Αυτόματο μηχανισμό Αρχικής Εγκατάστασης καθώς και Αυτόματη Διαχείριση Ενημερώσεων της Βάσης Δεδομένων από την εφαρμογή
 • Πλήρη ανάλυση αποφάσεων όλων των Διοικητικών Οργάνων – Πλήρες ανάλυση των πεδίων ανάρτησης
 • Άμεση ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαύγεια
 • Το πρόγραμμα BOARD DECISIONS λειτουργεί και σαν αποθηκευτικό σύστημα των αποφάσεων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κλπ.) που αναρτώνται στη Διαύγεια
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (pdf)
 • Άμεση παραλαβή ΑΔΑ στις αποφάσεις

Λειτουργικές Δυνατότητες

Τηρούνται κωδικοποιημένα αρχεία των <τύπων πράξεων> Επίσης τηρείται στην βάση δεδομένων ή στο σύστημα αρχείων (file system) του χειριστή, το αρχείο των προς ανάρτηση αποφάσεων καθώς και αυτών που έχουν αναρτηθεί.

 • Η αναζήτηση γίνεται ως προς τα πεδία Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία πρωτοκόλλου, τύπος απόφασης και έτος απόφασης
 • Κατά την αποθήκευση των δεδομένων, η απόφαση αποθηκεύεται κ στην εφαρμογή Διαύγεια ΙΙ έτσι ώστε να γίνει αυτόματα η ανάρτησή της
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δικαιώματα χρήσης των χειριστών της πλατφόρμας Alfaware και επανενημερώνει όπου αυτό απαιτείται
 • Παρέχονται ενημερωτικές προβολές στην οθόνη για την διευκόλυνση του χειριστή και ενημέρωση της διοίκησης
 • Αυτόματη παραλαβή παραμετρικών τιμών από τη Διαύγεια

Βασική μας επιδίωξη είναι να μειωθεί αποφασιστικά ο χρόνος που αφιερώνεται στις καθημερινές εργασίες του χρήστη και να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του Internet για γρήγορες συναλλαγές με το Κράτος.

Εκπαιδευτικό Βίντεο