Διαχείριση Υλικού – Αποθήκες

Η ALFAWARE παρουσιάζει το πρώτο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα Ο.Τ.Α. σε καινοτόμα πλατφόρμα ERP, προσφέροντας μια σειρά εφαρμογών που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των σύγχρονων Καλλικρατικών Δήμων και Νομικών Προσώπων.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την κορυφαία τεχνολογία του Soft1 ERP, προσφέρουν την πλέον προηγμένη και ολοκληρωμένη λύση για αποτελεσματική Διαχείριση Υλικού και Αποθηκών των Δήμων.

Η εφαρμογή προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες κάθε Φορέα και υποστηρίζει την οργάνωση των αποθηκών και όλης της διακίνησης των υλικών, την αξιόπιστη τήρηση των αποθεμάτων και παγίων τους και την αναβάθμιση των διαδικασιών προμηθειών.

Ιδανική βάση για ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων σε Δήμους με σύνθετες δομές και υψηλές απαιτήσεις.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Σύγχρονη Τεχνολογία: Ανοικτή αρχιτεκτονική multi-tier client /server, User Interface φιλικό πλήρως προσαρμόσιμο, On-Line Help και υποστήριξη μέσω Internet, Ασφαλής διαχείριση με απόλυτο έλεγχο δικαιωμάτων λειτουργίας ανά χρήστη, Δυνατότητα λειτουργίας σε Cloud (Windows Azure).
 • Πλήρως παραμετρικό – Προσαρμόζεται με δυναμικό τρόπο στις απαιτήσεις του Φορέα, παρέχοντας τη δυνατότητα ορισμού διαδικασιών αντίστοιχων με τη λειτουργία τους.
 • Απόλυτη συλλειτουργία με τις υπόλοιπες εφαρμογές της Alfaware – Συνδέεται on-line με τις εφαρμογές Λογιστηρίου & Ταμειακής, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Προμηθειών, ανάλογα το Φορέα.
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη απαιτήσεων αναφορών με ενσωματωμένα Report Generator, Business Intelligence system – Πλήρης συνεργασία με MS Office – Ενσωμάτωση και διαχείριση εγγράφων και αρχείων κάθε τύπου.

Λειτουργικές Δυνατότητες

 • Τήρηση Αρχείου Υλικών – Υπηρεσιών με αναλυτικές καρτέλες και απεριόριστες δυνατότητες κωδικοποίησης και ταξινόμησης, ενσωμάτωση κωδικών CPV, Υποστήριξη barcode, πολλαπλών μονάδων μέτρησης, παρτίδων, ημ/νιας λήξης, serial numbers, σετ ειδών κ.ά. Ειδική παρακολούθηση Παγίων
 • Υποστήριξη προγραμματισμού προμηθειών με δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας πρότασης παραγγελιών, καταστάσεων για διαγωνισμούς κλπ., εκτέλεση παραγγελιών και συμβάσεων
 • Παρακολούθηση των διαχειριστικών και μη τμημάτων του Φορέα με αναλυτική τήρηση αναλώσεων και αποθεμάτων κατά τμήμα / αποθηκευτικό χώρο, Τήρηση Υπολόγων και Επιτροπών Παραλαβής, Πλήρης υποστήριξη διαδικασιών απογραφών
 • Διαχείριση όλων των διαδικασιών εισαγωγών και εξαγωγών υλικών του Φορέα – Έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής, Δελτίων Εξαγωγής, Πρωτοκόλλων Καταστροφής κλπ. (με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού αντίστοιχων σειρών παραστατικών για κάθε τύπο)
 • Προηγμένο σύστημα εκτυπώσεων και στατιστικών (Καρτέλες, Ισοζύγια, Καθολικά, Συγκριτικές καταστάσεις αναλώσεων, κ.ά.)

Απεριόριστα επεκτάσιμη

 • Συνεργασία με barcode printers & readers, καθώς και RFID συστήματα
 • Δυνατότητα υποστήριξης web services ηλεκτρονικής προμήθειας (e-procurement)
 • Υποστήριξη mobile συσκευών για απομακρυσμένες χρήσεις της εφαρμογής (παραλαβές, picking, απογραφές)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με όλες τις γνωστές εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ

Εκπαιδευτικά Βίντεο