Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Η ALFAWARE παρουσιάζει το πρώτο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα Ο.Τ.Α. σε καινοτόμα πλατφόρμα ERP, προσφέροντας μια σειρά εφαρμογών που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των σύγχρονων Καλλικρατικών Δήμων και Νομικών Προσώπων.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την κορυφαία τεχνολογία του Soft1 ERP, προσφέρουν την πλέον προηγμένη και ολοκληρωμένη λύση για αποτελεσματική Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας των Δήμων.

Η εφαρμογή προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες κάθε Φορέα και υποστηρίζει την οργάνωση των αποθηκών και όλης της διακίνησης των υλικών, την αξιόπιστη τήρηση των αποθεμάτων και παγίων τους και την αναβάθμιση των διαδικασιών προμηθειών. Ιδανική βάση για ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων σε Δήμους με σύνθετες δομές και υψηλές απαιτήσεις.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

 • Σύγχρονη Τεχνολογία: Ανοικτή αρχιτεκτονική multi-tier client /server, User Interface φιλικό πλήρως προσαρμόσιμο, On-Line Help και υποστήριξη μέσω Internet, Ασφαλής διαχείριση με απόλυτο έλεγχο δικαιωμάτων λειτουργίας ανά χρήστη, Δυνατότητα λειτουργίας σε Cloud (Windows Azure).
 • Πλήρως παραμετρικό – Προσαρμόζεται με δυναμικό τρόπο στις απαιτήσεις του Φορέα, παρέχοντας τη δυνατότητα ορισμού διαδικασιών αντίστοιχων με τη λειτουργία τους
 • Απόλυτη συλλειτουργία με τις υπόλοιπες εφαρμογές της Alfaware – Συνδέεται on-line με τις εφαρμογές Λογιστηρίου & Ταμειακής, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Προμηθειών, ανάλογα το Φορέα.
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη απαιτήσεων αναφορών με ενσωματωμένα Report Generator, Business Intelligence system.
 • Πλήρης συνεργασία με MS Office – Ενσωμάτωση και διαχείριση εγγράφων και αρχείων κάθε τύπου.

Λειτουργικές Δυνατότητες

 • Τήρηση Αρχείου Ακινήτων – Κληροδοτημάτων με αναλυτικές καρτέλες και απεριόριστες δυνατότητες κωδικοποίησης και ταξινόμησης, με αριθμό μητρώου και πλήρη στοιχεία τοποθεσίας και δυνατότητα υπολογισμού αποσβέσεων
 • Πλήρη τεχνικά στοιχεία ακινήτου, οικοπέδου, κτίσματος ή αγροτεμαχίου καθώς επίσης και λογιστική παρακολούθηση
 • Παρακολούθηση των διαχειριστικών και μη τμημάτων του Φορέα με αναλυτική τήρηση των ενοικίων και εσόδων που δημιουργούνται από την διαχείριση ακινήτων-κληροδοτημάτων
 • Διαχείριση όλων των διαδικασιών δαπανών και δαπανών επί αποδόσει του Φορέα – για την συντήρηση και ορθή λειτουργία των ακινήτων-κληροδοτημάτων – Προηγμένο σύστημα εκτυπώσεων και στατιστικών (Καρτέλες, Ισοζύγια, Καθολικά, Μητρώο, κ.ά.)

Απεριόριστα Επεκτάσιμη

 • Συνεργασία με συστήματα παρουσιών, barcode συστήματα, card readers & printers
 • Υποστήριξη mobile συσκευών για απομακρυσμένες χρήσεις της εφαρμογής
 • Δυνατότητα απευθείας ενημέρωσης διπλογραφικού συστήματος