Φορητή Υδρομέτρηση

Η εφαρμογή “Φορητή Υδρομέτρηση” έρχεται να καλύψει την ανάγκη για άμεση καταγραφή και απλουστευμένο συγχρονισμό των μετρήσεων από τα υδρόμετρα ενός Δήμου. Χωρίς ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις και με χαμηλό κόστος των συσκευών στις οποίες μπορεί να γίνει η εγκατάσταση, η “Φορητή Υδρομέτρηση” μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε smartphones, phablets, tablets και σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης. Ο χρόνος εκπαίδευσης για την χρήση της εφαρμογής είναι ελάχιστος με μεγάλα οφέλη προς τον Δήμο.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

  • Ομαλή λειτουργία σε περιβάλλον Android από έκδοση 3.2 και πάνω.
  • Χρήση εσωτερικής βάσης δεδομένων για μεγάλη ταχύτητα στην λειτουργία, διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων.
  • Έλεγχος και συγχρονισμός σχήματος βάσης κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.
  • Αυτόματη αναβάθμιση εφαρμογής.
  • Επικοινωνία με ενδιάμεση βάση για μεταφορά δεδομένων από την επίσημη βάση του Δήμου, μέσο WCF Service, χωρίς την ανάγκη για σύνδεση σε υπολογιστή.
  • Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών.
  • Γεωγραφική καταγραφή, χρησιμοποιώντας την λειτουργία του GPS ή του Wi-Fi και προβολή υδρομέτρων.
  • Επιπλέον καταγραφή πληροφοριών μέσο λήψης αρχείου φωτογραφίας για κάθε υδρομέτρηση.
  • Συγχρονισμός μετρήσεων μέσο WCF Service ή μέσο e-mail.

Εκπαιδευτικό Βίντεο