Αναλυτική Λογιστική

Η εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής έχει υλοποιηθεί στην νέα πλατφόρμα εφαρμογών της ALFAWARE, η οποία αποτελεί την πρόταση της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των υπηρεσιών των πελατών της, με εστίαση στην ταχύτερη και βέλτιστη προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που δημιούργησε στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα το σχέδιο «Καλλικράτης».

Στόχος να μειωθεί αποφασιστικά ο χρόνος που αφιερώνεται στις καθημερινές εργασίες του χρήστη και να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του Internet για γρήγορες συναλλαγές με πολίτες και Κράτος.

Η νέα σειρά εφαρμογών της ALFAWARE βάζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία να εξυπηρετεί τον χρήστη σ’ αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη: Να προσφέρει νέες και καλύτερες υπηρεσίες σε μικρότερο χρόνο με μικρότερο κόστος προς όφελος του Πολίτη και του ίδιου του Οργανισμού.

Χαρακτηριστικά / Λειτουργίες

  • Διαχείριση Ομάδας 9 – Λογιστική του Κόστους
  • Προϋποθέτει την ενότητα Γενικής Λογιστικής, αν και επιδέχεται λογιστικών εγγραφών απ’ ευθείας σε αναλυτικούς λογαριασμούς.
  • Ενσωματώνει μηχανισμό σεναρίων για αυτοματοποίηση των κατανομών κάθε εγγραφής, αλλά διαθέτει και σύστημα «δια χειρός κατανομών»
  • Περιλαμβάνει Εσωλογιστική Κοστολόγηση
  • Δυνατότητα λήψης στοιχείων απ’ ευθείας από Διαχείριση απλογραφικού, χωρίς αναγκαία μεσολάβηση της Γενικής Λογιστικής