Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων…

Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων, Εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών της 30/1/2020 με Αρ.Πρωτ. 6968

Λήψη αρχείου XLSX: 2020-01-31_deltio_npdd_dhm2020

Εφαρμογή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) Εκδοση : 15.1.286

Με βάση την Εγκ.17194-8/3/2019, στο μενού <Ειδικές Λειτουργίες> <Στοχοθεσία> <Στοχοθεσία> προστέθηκε επιλογή <Ενημέρωση αρχείου xls Εγκ.17194-8/3/2019> για την ενημέρωση του νέου προτύπου xls <ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019.xls>.

Πρότυπο αρχείο .xls για ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2019.xls

Παλιό pinStox-Dimoi-Npdd_3.xls

1 2 4