ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΩΝ 2017 / ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΔΔ 2017

Από τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2017, το στατιστικό δελτίο των Δήμων / ΝΠΔΔ αλλάζει βάση του έγγραφου ΥΠΕΣ (19885/13.6.2017).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΩΝ 2017
2017-06-13_deltio_dhm.xls (Excel 2000/2003)
2017-06-13_deltio_dhm.xlsx (Excel 2007/2010/2013)

ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΔΔ 2017
2017-06-13_deltio_npdd_dhm.xls (Excel 2000/2003)
2017-06-13_deltio_npdd_dhm.xlsx (Excel 2007/2010/2013)

Αρχεία Στατιστικών

Περιληπτικός Πίνακας Μητρώου Δεσμεύσεων (.xls)

Μηνιαίο Δελτίο 2 για Δήμους (.xls)

Μηνιαίο Δελτίο 2 για ΝΠΔΔ Δήμων (.xls)

Μηνιαία Έκθεση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων (.xls)

Νέο Πρότυπο αρχείο xls για Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τον Π.Δ. 80/2016

Νέο Πρότυπο αρχείο xls για Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τον Π.Δ. 80/2016 (ΑΡΧΕΙΟ XLS)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Νομοθεσία)

Π.Δ.80_30.12.2016 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

40031-15.12.2016 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

576-15-1-2016 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

281869002623.12.2015 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν.4337-2015 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

2-85239-0026-2012-04.02.2014 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

N.4270-2014 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

eg.30-20.4.2011 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

2-91118-0026-29.12.2010 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Π.Δ.113-2010 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Υποβολή μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (εγκύκλιος 6/17-2-2016)

Υποβολή μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (εγκύκλιος 6/17-2-2016) (Εγκύκλιος κι αρχείο xls)

egk06-orepan-18022016.pdf

telikoi-pinakes-18022016.xls

Τροποποίηση αρχείων στατιστικών

Τροποποιήθηκαν τα αρχεία xls των στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται στην ΕΕΤΑΑ από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ Δήμων.

Εγκύκλιος_3_22-01-20216

ΘΕΜΑ: «Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ – Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας».

Τροποποίηση αρχείου στοχοθεσίας

Τροποποίηση αρχείου xls για ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ως προς την αυτόματη συμπλήρωση του ονόματος του φορέα σύμφωνα με το ισχύον ΜΦΓΚ.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΗΜΩΝ και ΝΠΔΔ

Στατιστικά Δελτία ΟΤΑ-ΝΠΔΔ και Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων

Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή της Οικονομικής οι αλλαγές της εγκυκλίου 7 (αρ. πρωτ. 49247/11-3-2014) του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ενημέρωση των Στατιστικών Δελτίων και την Σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα της Νομοθεσίας για την ενημέρωση των νέων αρχείων xls.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Μαζί με την εγκύκλιο 5/9-4-2013 «Παροχή Οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013  ΚΥΑ», αναρτήθηκε στο https://aftodioikisi.ypes.gr/ νέο αρχείο pin5a_stochothesia_dimon_npdd.xls για την ενημέρωση του πίνακα ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.