Προϊόν του Office Πρόβλημα που παρουσιάστηκε Λύση
Office 2013 KB5002121 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002121
Office 2016 MSI KB5002112 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002112
Office 2016 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2019 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2021 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264

Release: 365Support: trueEnd of Life: falseRelease Date: 2015-09-22

Release: 2021Support: 2026-10-13End of Life: 2026-10-13Release Date: 2021-10-05

Release: 2019Support: 2023-10-10End of Life: 2025-10-14Release Date: 2018-09-24

Release: 2016Support: 2020-10-13End of Life: 2025-10-14Release Date: 2015-09-22

Release: 2013Support: 2018-04-10End of Life: 2023-04-11Release Date: 2014-02-25

Release: 2011-for-macSupport: 2017-10-10End of Life: 2017-10-10Release Date: 2013-01-29

Release: 2010Support: 2015-10-13End of Life: 2020-10-13Release Date: 2013-07-23

Release: 2008-for-macSupport: 2013-04-09End of Life: 2013-04-09Release Date: 2009-10-18

Release: 2007Support: 2012-10-09End of Life: 2017-10-10Release Date: 2011-10-25

Release: 10, version 22H2 (E)Support: 2025-05-13End of Life: 2025-05-13Release Date: 2022-10-18

Release: 10, version 22H2 (W)Support: 2024-05-14End of Life: 2024-05-14Release Date: 2022-10-18

Release: 11, version 22H2 (E)Support: 2025-10-14End of Life: 2025-10-14Release Date: 2022-09-20

Release: 11, version 22H2 (W)Support: 2024-10-14End of Life: 2024-10-14Release Date: 2022-09-20

Release: 10, version 21H2 IoTSupport: 2027-01-12End of Life: 2032-01-13Release Date: 2021-11-16

Release: 10, version 21H2Support: 2027-01-12End of Life: 2027-01-12Release Date: 2021-11-16

Release: 10, version 21H2 (E)Support: 2024-06-11End of Life: 2024-06-11Release Date: 2021-11-16

Release: 10, version 21H2 (W)Support: 2023-06-13End of Life: 2023-06-13Release Date: 2021-11-16

Release: 11, version 21H2 (E)Support: 2024-10-08End of Life: 2024-10-08Release Date: 2021-10-04

Release: 11, version 21H2 (W)Support: 2023-10-10End of Life: 2023-10-10Release Date: 2021-10-04

Release: 10, version 21H1 (E)(W)Support: 2022-12-13End of Life: 2022-12-13Release Date: 2021-05-18

Release: 10, version 20H2 (E)Support: 2023-05-09End of Life: 2023-05-09Release Date: 2020-10-20

Release: 10, version 20H2 (W)Support: 2022-05-10End of Life: 2022-05-10Release Date: 2020-10-20

Release: 10, version 2004 (E)(W)Support: 2021-12-14End of Life: 2021-12-14Release Date: 2020-05-27

Release: 10, version 1909 (E)Support: 2022-05-10End of Life: 2022-05-10Release Date: 2019-11-12

Release: 10, version 1909 (W)Support: 2021-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2019-11-12

Release: 10, version 1903 (E)(W)Support: 2020-12-08End of Life: 2020-12-08Release Date: 2019-08-29

Release: 10, version 1809Support: 2024-01-09End of Life: 2029-01-09Release Date: 2018-11-13

Release: 10, version 1809 (E)Support: 2021-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2018-11-13

Release: 10, version 1809 (W)Support: 2020-11-10End of Life: 2020-11-10Release Date: 2018-11-13

Release: 10, version 1803 (E)Support: 2020-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2018-04-30

Release: 10, version 1803 (W)Support: 2019-11-12End of Life: 2020-05-11Release Date: 2018-04-30

Release: 10, version 1709 (E)Support: 2020-10-13End of Life: 2020-09-13Release Date: 2017-10-17

Release: 10, version 1709 (W)Support: 2019-04-09End of Life: 2019-04-09Release Date: 2017-10-17

Release: 10, version 1703 (E)Support: 2019-10-08End of Life: 2019-10-08Release Date: 2017-04-11

Release: 10, version 1703 (W)Support: 2018-10-09End of Life: 2018-10-09Release Date: 2017-04-11

Release: 10, version 1607Support: 2021-10-12End of Life: 2026-10-13Release Date: 2016-08-02

Release: 10, version 1607 (E)Support: 2019-04-09End of Life: 2019-04-09Release Date: 2016-08-02

Release: 10, version 1607 (W)Support: 2018-04-10End of Life: 2018-04-10Release Date: 2016-08-02

Release: 10, version 1511 (E)(W)Support: 2017-10-10End of Life: 2017-10-10Release Date: 2015-11-10

Release: 10, version 1507Support: 2020-10-13End of Life: 2025-10-14Release Date: 2015-07-29

Release: 10, version 1507 (E)(W)Support: 2017-05-09End of Life: 2017-05-09Release Date: 2015-07-29

Release: 8.1Support: 2018-01-09End of Life: 2023-01-10Release Date: 2013-11-13

Release: 8Support: 2016-01-12End of Life: 2016-01-12Release Date: 2012-10-30

Release: 7 SP1Support: 2015-01-13End of Life: 2020-01-14Release Date: 2011-02-22

Release: Vista SP2Support: 2012-04-10End of Life: 2017-04-11Release Date: 2009-04-29

Release: XP SP3Support: 2009-04-14End of Life: 2014-04-08Release Date: 2008-04-21