Προϊόν του Office Πρόβλημα που παρουσιάστηκε Λύση
Office 2013 KB5002121 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002121
Office 2016 MSI KB5002112 Απεγκατάσταση Microsoft Office Security Update KB5002112
Office 2016 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2019 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264
Office 2021 Λιανικής πώλησης Έκδοση 2206, Δομή 15330.20246 Αναβαθμίσετε στην έκδοση 2206, Δομή 15330.20264

Release: 365Support: trueEnd of Life: falseRelease Date: 2015-09-22

Release: 2021Support: 2026-10-13End of Life: 2026-10-13Release Date: 2021-10-05

Release: 2019Support: 2023-10-10End of Life: 2025-10-14Release Date: 2018-09-24

Release: 2016Support: 2020-10-13End of Life: 2025-10-14Release Date: 2015-09-22

Release: 2013Support: 2018-04-10End of Life: 2023-04-11Release Date: 2014-02-25

Release: 2011-for-macSupport: 2017-10-10End of Life: 2017-10-10Release Date: 2013-01-29

Release: 2010Support: 2015-10-13End of Life: 2020-10-13Release Date: 2013-07-23

Release: 2008-for-macSupport: 2013-04-09End of Life: 2013-04-09Release Date: 2009-10-18

Release: 2007Support: 2012-10-09End of Life: 2017-10-10Release Date: 2011-10-25

Release: 11-23h2-eSupport: 2026-11-10End of Life: 2026-11-10Release Date: 2023-10-31

Release: 11-23h2-wSupport: 2025-11-11End of Life: 2025-11-11Release Date: 2023-10-31

Release: 10-22h2Support: 2025-10-14End of Life: 2025-10-14Release Date: 2022-10-18

Release: 11-22h2-eSupport: 2025-10-14End of Life: 2025-10-14Release Date: 2022-09-20

Release: 11-22h2-wSupport: 2024-10-08End of Life: 2024-10-08Release Date: 2022-09-20

Release: 10-21h2-iot-ltsSupport: 2027-01-12End of Life: 2032-01-13Release Date: 2021-11-16

Release: 10-21h2-e-ltsSupport: 2027-01-12End of Life: 2027-01-12Release Date: 2021-11-16

Release: 10-21h2-eSupport: 2024-06-11End of Life: 2024-06-11Release Date: 2021-11-16

Release: 10-21h2-wSupport: 2023-06-13End of Life: 2023-06-13Release Date: 2021-11-16

Release: 11-21h2-eSupport: 2024-10-08End of Life: 2024-10-08Release Date: 2021-10-04

Release: 11-21h2-wSupport: 2023-10-10End of Life: 2023-10-10Release Date: 2021-10-04

Release: 10-21h1Support: 2022-12-13End of Life: 2022-12-13Release Date: 2021-05-18

Release: 10-20h2-eSupport: 2023-05-09End of Life: 2023-05-09Release Date: 2020-10-20

Release: 10-20h2-wSupport: 2022-05-10End of Life: 2022-05-10Release Date: 2020-10-20

Release: 10-2004Support: 2021-12-14End of Life: 2021-12-14Release Date: 2020-05-27

Release: 10-1909-eSupport: 2022-05-10End of Life: 2022-05-10Release Date: 2019-11-12

Release: 10-1909-wSupport: 2021-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2019-11-12

Release: 10-1903Support: 2020-12-08End of Life: 2020-12-08Release Date: 2019-08-29

Release: 10-1809-e-ltsSupport: 2024-01-09End of Life: 2029-01-09Release Date: 2018-11-13

Release: 10-1809-eSupport: 2021-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2018-11-13

Release: 10-1809-wSupport: 2020-11-10End of Life: 2020-11-10Release Date: 2018-11-13

Release: 10-1803-eSupport: 2020-05-11End of Life: 2021-05-11Release Date: 2018-04-30

Release: 10-1803-wSupport: 2019-11-12End of Life: 2020-05-11Release Date: 2018-04-30

Release: 10-1709-eSupport: 2020-10-13End of Life: 2020-09-13Release Date: 2017-10-17

Release: 10-1709-wSupport: 2019-04-09End of Life: 2019-04-09Release Date: 2017-10-17

Release: 10-1703-eSupport: 2019-10-08End of Life: 2019-10-08Release Date: 2017-04-11

Release: 10-1703-wSupport: 2018-10-09End of Life: 2018-10-09Release Date: 2017-04-11

Release: 10-1607-e-ltsSupport: 2021-10-12End of Life: 2026-10-13Release Date: 2016-08-02

Release: 10-1607-eSupport: 2019-04-09End of Life: 2019-04-09Release Date: 2016-08-02

Release: 10-1607-wSupport: 2018-04-10End of Life: 2018-04-10Release Date: 2016-08-02

Release: 10-1511Support: 2017-10-10End of Life: 2017-10-10Release Date: 2015-11-10

Release: 10-1507-e-ltsSupport: 2020-10-13End of Life: 2025-10-14Release Date: 2015-07-29

Release: 10-1507Support: 2017-05-09End of Life: 2017-05-09Release Date: 2015-07-29

Release: 8.1Support: 2018-01-09End of Life: 2023-01-10Release Date: 2013-11-13

Release: 8Support: 2016-01-12End of Life: 2016-01-12Release Date: 2012-10-30

Release: 7-sp1Support: 2015-01-13End of Life: 2020-01-14Release Date: 2011-02-22

Release: 6-sp2Support: 2012-04-10End of Life: 2017-04-11Release Date: 2009-04-29

Release: 5-sp3Support: 2009-04-14End of Life: 2014-04-08Release Date: 2008-04-21